Logo                Uw partner voor beloningsvraagstukken!! E: info@TiggesCM.nl
M: 06 - 51 80 99 97
Home             Disclaimer           Algemene voorwaarden             Contact (Uitgebreid)


Functiebeschrijvingen

De organisatie en de medewerkers hebben baat bij inzicht in hoe de taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn belegd. Met een functiebeschrijving kan dat worden gerealiseerd. Functiebeschrijvingen helpen ook om logische ontwikkel- en carrièrepaden te maken.

Op deze pagina gaan wij in op een aantal aspecten van functiebeschrijvingen. Voor elke organisatie wordt een op-maat gemaakte aanpak (zie onderaan de processtappen) afgesproken resulterend in een organisatie-eigen instrument.
Wij helpen organisaties -efficiënt en effectief- bij het maken én onderhouden van een modern en up-to-date functiehuis door middel van fubeservices. Onze tarieven zijn attractief en beduidend lager dan de markt. Bovendien weet u vooraf waar u aan toe bent (qua tijd en geld).

Valkuilen:
"Standaard" functiebeschrijvingen zijn een goed begin,maar in de regel nemen zij de organisatiecontext onvoldoende mee. Immers, elke organisatie is verschillend in inrichting en in organisatie- en ontwikkeldoelstellingen. Gevolg: lage relevantie.
Onderhoud van functiebeschrijvingen wordt vaak als problematisch ervaren. Organisaties beginnen enthousiast met functiebeschrijvingen maar dan verliezen zij snel aan actualiteit, worden beperkt of onjuist gebruikt en onderhoud kost de organisatie teveel tijd. Gevolg: de investering gaat verloren.

FUBESERVICES
is ontwikkeld voor efficiënt en effectief ontwikkelen én beheren van functiebeschrijvingen. De vormgeving van de functiebeschrijving (het "format") wordt door u bepaald: óf u heeft al een model óf gezamenlijk wordt een model vastgesteld.
Ons inziens geeft een goede functiebeschrijving inzicht in (i) wat van de medewerker in huis moet hebben, (ii) wat daarbij de handelingsvrijheid is, (iii) wat het uiteindelijk resultaat moeten zijn.
Wij hanteren 6 tot 8 resultaatgebieden, zonder daarbij te vervallen in een limitatieve en/of substantiële opsomming van acties of handelingen.

Dienstverlening
U kunt kiezen uit:
DIY-service waarbij de organisatie zelf het opstellen en accorderen van de functiebeschrijving uitvoert, gebruikmakend van het overeengekomen format. Wij kunnen dit proces ondersteunen.

Initiële service, waarbij wij voor de organisatie in één keer alle functiebeschrijvingen maken en laten accorderen, waarna de organisatie zelf het onderhoud van deze verzameling van functiebeschrijvingen uitvoert. 

Up-to-date service, waarbij wij voor de organisatie het onderhoud van de functiebeschrijvingen overnemen, nadat alle functies in eerste instantie zijn beschreven en geaccordeerd. Met een "Up-to-date" afspraak wordt het onderhoud geregeld door óf periodiek óf op afroep bij de organisatie langs te komen.

Check-up service biedt de mogelijkheid om snel een kwaliteitsoordeel te krijgen over de bestaande set van functiebeschrijvingen. Hierbij worden de functiebeschrijvingen beoordeeld vanuit een aantal invalshoeken, onder meer: aantal, inhoud en relevantie en samenhang met de organisatie(historie, huidige status en ontwikkelingsdoelstelingen).

Procesonderdelen (in chronologische volgorde)
1. Ter voorbereiding van het functie beschrijven wordt eerst een organisatiebeeld opgesteld, waarin op hoofdlijnen (structuur, markten, doelstellingen etc.) de organisatie wordt vastgelegd. Daarmee wordt de context vastgelegd waarbinnen de functies opereren.

2. Vervolgens zijn er 2 werkvormen om tot functiebeschrijving, namelijk: interviews of enquête.
Bij interviews (gesprek of workshop) wordt in samenspraak de betrokkenen (functiehouder, leidinggevenden) de inhoud van de functie geanalyseerd.
Bij een enquête wordt een vragenlijst door de betrokkenen ingevuld.

3. Op basis van deze verkregen informatie wordt een concept functiebeschrijving in het overeengekomen format gemaakt.

4. Vervolgens overleggen functiehouder(s) en leidinggevende over de juistheid (en passen eventueel aan), resulterend in een definitieve, geaccordeerde functiebeschrijving.

Lijn
Wij streven naar praktische oplossingen en zijn pragmatisch in onze werkwijze. Wij laten ons leiden door haalbaarheid. Vernieuwende ideeën en oplossingen schuwen wij echter niet. Bel (06 - 51 80 99 97) of mail (info@TiggesCM.nl) voor het maken van een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek.
Thema´s


Profiel Paul Tigges

Langer Leven

Pensioenwet

HR voor MKB