Logo                Uw partner voor beloningsvraagstukken!! E: info@TiggesCM.nl
M: 06 - 51 80 99 97
Home             Disclaimer           Algemene voorwaarden             Contact (Uitgebreid)


Interimmanagement

Binnen grote(re) organisaties is continuïteit van de ontwikkeling en uitvoering van het beloningsbeleid belangrijk. De (tijdelijke) afwezigheid van de belonings -en arbeidsvoorwaarden expertise kan leiden tot ongewenste situaties. Interim-oplossingen bieden dan uitkomst. Wij bieden organisaties interim-management oplossingen, die van uitstekende kwaliteit zijn. De Comp&Ben interim-manager is deskundig op het vakgebied, heeft adequate ervaringen opgedaan in het veld en heeft daarnaast de vaardigheden om snel, passend en met impact op te treden.
Onze oplossingen kenmerken zich door:

Passend niveau van deskundigheid
Afhankelijk van de omvang van de organisatie, de aard van de te bieden oplossing en de duur en impact van de aanstelling wordt door ons een profiel opgesteld van de Comp&Ben interim-manager. Op basis van dit profiel wordt de beste match tussen uw organisatievraag en de beschikbare interim-managers gemaakt. De Comp&Ben interim-manager kan zijn aangesloten bij onze organisatie, maar kan ook aan andere bureaus zijn verbonden. Binnen Tigges Consultancy & Management is brede expertise aanwezig voor de uitvoering van vigerend beloningsbeleid, alsmede de wijziging daarvan in relatie tot de organisatiestrategie. Daarnaast kunnen pensioenvraagstukken  op adequate wijze worden behandeld, vanwege de aanwezige kennis en ervaring van Paul Tigges, zijnde actuaris en pensioenspecialist (zie ook Profiel Paul Tigges).

Adequate ervaringen en oplossingen
Door bij diverse organisaties belonings- en arbeidsvoorwaardenvraagstukken betrokken te zijn geweest, stelt de Comp&Ben interim-manager zijn inzichten en ervaringen vanuit de praktijk ter beschikking aan de inhurende organisatie. Daarnaast kan de Comp&Ben interim-manager putten uit de kennis en ervaringen van andere vakspecialisten. De inbreng is bovendien zeer praktisch en pragmatisch, zodat snel de afwezigheid van de reguliere vakspecialist zal zijn opgevangen en continuïteit wordt gewaarborgd.

Grote mate van betrokkenheid bij uw organisatie
Door daadwerkelijk de functie van de reguliere vakspecialist in te nemen, wordt hij onderdeel van de organisatie. De Comp&Ben interim-manager is zeer betrokken zijn bij het functioneren van de organisatie vanuit zijn verantwoordelijkheid en invalshoek. Zijn streven is om een reële en betekenisvolle impact op de organisatie te hebben binnen de kaders van zijn opdracht.

Lijn
Wij streven naar praktische oplossingen en zijn pragmatisch in onze werkwijze. Wij laten ons leiden door haalbaarheid. Vernieuwende ideeën en oplossingen schuwen wij echter niet. Bel (06 - 51 80 99 97) of mail (info@TiggesCM.nl) voor het maken van een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek.
Thema´s


Profiel Paul Tigges

Langer Leven

Pensioenwet

HR voor MKB