Logo                Uw partner voor beloningsvraagstukken!! E: info@TiggesCM.nl
M: 06 - 51 80 99 97
Home             Disclaimer           Algemene voorwaarden             Contact (Uitgebreid)


Profiel van Tigges Consultancy & Management B.V.

Foto Paul Tigges

Tigges Consultancy & Management B.V. is recentelijk door Paul Tigges gestart.

Visie
De arbeidsrelatie (werkgever - medewerker) kent vele dimensies. De beste resultaten worden bereikt wanneer er een harmonieus, resultaatgericht klimaat heerst binnen organisaties. Daaronder verstaan wij onder meer dat werkgever helder en consistent aangeeft waar naartoe de organisatie 'op weg' is en dat met medewerkers heldere afspraken zijn gemaakt, gericht op prestaties/resultaten. Ook de richting en tempo waarin de organisatie én de medewerkers zich zullen moeten ontwikkelen zullen helder gemaakt moeten zijn. Verantwoordelijkheid nemen/krijgen en verantwoording afleggen door de medewerker horen daarbij. Zowel naar jezelf als naar elkaar. Dialoog, elkaar aanspreken en helpen en in het bijzonder ontwikkelingen (persoonlijk en organisatorisch) stimuleren horen daarbij. De belangen van de individuele medewerker, groepen van medewerkers en de organisatie zijn invalshoeken bij beoordeling en besluitvorming binnen de organisatie. Dit neemt niet weg dat er duidelijke (en soms pijnlijke) beslissingen genomen moeten worden.

Doelstelling
Op basis van (inhoudelijke) deskundigheid en (persoonlijke) betrokkenheid bij de situatie en de medewerkers van de betreffende organisatie wil hij praktische oplossingen en adviezen geven, die organisaties helpen de organisatiedoelen te realiseren en medewerkers motiveren daaraan hun bijdrage te leveren.

Deskundig
Meer dan 25 jaar praktijkervaring zowel in management als op inhoud bij kleine en grote (internationale) organisaties in profit en not-for-profit sectoren maakt dat wij vele soorten organisaties op adequaat ondersteunen.

Praktisch
Uit de mogelijke oplossingen wordt die oplossing geselecteerd die ook daadwerkelijk eenvoudig en met zo min mogelijk invoerings- en uitvoeringswerkzaamheden kan worden gerealiseerd.

Betrokken
Oplossingen moeten passen bij de organisatie. Wij zijn pas tevreden als de waardering van management en medewerker voor de oplossing het gewenste niveau heeft bereikt. Communicatie vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

Paul Tigges
heeft ruime management ervaring in aansturen van grote en kleinere groepen van medewerkers en specialisten in met name profit organisaties in de financiële wereld, waarbij zowel commerciële, administratieve/service als financiële verantwoordelijkheden van belang waren. Daarnaast is Paul adviseur/consultant geweest op het gebied van beloning en pensioenen bij zowel profit als not-for-profit organisaties bij gerenommeerde internationaal opererende HR & pensioenadviesbureaus.

Lijn
Wij streven naar praktische oplossingen en zijn pragmatisch in onze werkwijze. Wij laten ons leiden door haalbaarheid. Vernieuwende ideeën en oplossingen schuwen wij echter niet. Bel (06 - 51 80 99 97) of mail (info@TiggesCM.nl) voor het maken van een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek.
Thema´s


Profiel Paul Tigges

Langer Leven

Pensioenwet

HR voor MKB