Logo                Uw partner voor beloningsvraagstukken!! E: info@TiggesCM.nl
M: 06 - 51 80 99 97
Home             Disclaimer           Algemene voorwaarden             Contact (Uitgebreid)


Betere financiële resultaten door juiste aandacht voor uw medewerkers

MKB kan rendement verhogen
Recent onderzoek bij het MKB door het EIM heeft aangetoond dat organisaties die concreet en samenhangend aandacht besteden aan hun medewerkers (financieel) beter presteren dan vergelijkbare organisaties die dat niet doen. U moet daarbij onder meer denken aan:
» Beloning naar prestatie
» Taakroulatie
» Effectief werkoverleg
» (Bedrijfs)opleidingen
Bewust èn gericht deze zaken in de praktijk brengen leidt ertoe dat de arbeidsproductiviteit en de winstgevendheid toenemen. Naast de bovenstaande onderwerpen dragen een duidelijke organisatiestructuur met heldere organisatiedoelen, eenduidige inhoud van de functies, marktconforme beloning en een stimulerend werkklimaat bij aan een rendementsvol bestaan.

Prestatieverhoging bij grotere organisaties
Onderzoek van Hay Group bij grotere organisaties heeft uitgewezen dat een aantal kernpunten bijdraagt aan een stimulerend werkklimaat en daardoor resulteert in betere resultaten op lange termijn. Onder meer worden (samenvattend) genoemd:
» Maximale duidelijkheid over de richting en strategie van de organisatie
» Mobiliseren en stimuleren van het individuele initiatief en verbondenheid door:
- Duidelijke maatstaven
- Persoonlijke verantwoordelijkheid
- Resultaatverantwoordelijkheid en adequate beloning
- Actieve en flexibele benadering van ideeën en initiatieven
» Ontwikkel en breng individuele initiatieven op één lijn door te sturen op teamresultaten

Tigges Consultancy & Management werkt graag met u samen aan uw betere bedrijfsresultaten Op basis van onze ervaring kunnen wij u helpen betere bedrijfsresultaten te realiseren door inbedding van bovenstaande HR-inzichten in uw bedrijf. De te behalen resultaten zijn natuurlijk afhankelijk van waar u, als bedrijf, nu staat.
Wij bieden daarom een situatiescan, waarin wij kijken naar uw HR-beleid én de dagelijkse toepassing daarvan. Aan de hand van deze scan, gebaseerd op schriftelijk materiaal en 1 òf 2 interviews, leggen wij uit welke verbeteringen mogelijk zijn, die bijdragen aan een verbeterd rendement. 
Wij stellen slechts een beperkt aantal scans tegen een sterk gereduceerde prijs ter beschikking. Reageer (info@TiggesCM.nl) snel voor dat het te laat is.

Tigges Consultancy & Management is een jong en ambitieus adviesbureau op het terrein van HR met een zakelijke en pragmatische inslag. Wij helpen organisaties tot betere prestaties door praktisch en deskundig te adviseren en “met de handen uit de mouwen” te begeleiden. Wij zijn pas tevreden als u en uw medewerkers dat ook zijn! (meer ....)


EIM, Onderzoeksrapport M200616, De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB. Gebaseerd op de gegevens van de EIM-monitor ´Determinanten bedrijfsprestaties MKB` (2006).
Hay Group, een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van strategie, organisatie en HR, High Performing Organisations (2004).


Lijn
Wij streven naar praktische oplossingen en zijn pragmatisch in onze werkwijze. Wij laten ons leiden door haalbaarheid. Vernieuwende ideeën en oplossingen schuwen wij echter niet. Bel (06 - 51 80 99 97) of mail (info@TiggesCM.nl) voor het maken van een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek.
Thema´s


Profiel Paul Tigges

Langer Leven

Pensioenwet

HR voor MKB