Logo                Uw partner voor beloningsvraagstukken!! E: info@TiggesCM.nl
M: 06 - 51 80 99 97
Home             Disclaimer           Algemene voorwaarden             Contact (Uitgebreid)


Langer leven

Recent onderzoek van het CBS en het Actuarieel Genootschap, de beroepsvereniging van actuarissen, hebben opnieuw uitgewezen dat de verwachte levensduur van de Nederlandse mannen en vrouwen verder is toegenomen. In onderstaande tabel kunt de levensverwachting (in jaren) aflezen, gebaseerd op de nieuwste "Overlevingstafel" van het Actuarieel Genootschap. Tevens is een prognose toegevoegd op basis van extrapolatie van de ontwikkelingen.

Overzicht levensduurverwachting
Mannen Vrouwen
Leeftijd AG 95-00 AG 00-05 Prognose AG 95-00 AG 00-05 Prognose
0 75,1 76,2 82,5 80,5 81,0 84,3
25 51,0 52,1 - 56,2 56,6 -
45 31,9 32,9 - 36,8 37,2 -
65 15,0 15,8 19,6 19,1 19,5 21,3
85 4,6 4,8 - 5,8 5,9 -

Toelichting:
AG 95-00 resp. AG 00-05: Overlevingstafel, gebaseerd op waarnemingen in de periode 1995-2000 resp. 2000-2005 van de gehele Nederlandse bevolking.
Prognose: Prognosetafel voor het jaar 2050, gebaseerd op een door het AG ontwikkeld prognosemodel.


Conclusies
Bovenstaande tabel laat zien dat vrouwen nog steeds langer leven dan mannen, hoewel het verschil langzaam aan kleiner wordt.
De pensioenuitkeringsduur voor een 65-jarige man is toegenomen met ca. 10 maanden, terwijl voor vrouw van dezelfde leeftijd deze periode met ca. 4 maanden is verlengd.
De prognose laat een nog grotere toename van de uitkeringsperioden zien: voor mannen met bijna 4 jaar en voor vrouwen met bijna 2 jaar.

Pensioengevolgen
De toename van de levensverwachtingen laat de kosten voor de uitkering van pensioenen toenemen. Voor een werknemer nemen de premies voor het ouderdomspensioen toe. Voor het nabestaandenpensioen neemt de kans op vroegtijdig ingaan af, maar de duur van betaling zal echter ook weer langer zijn.
De consequenties van deze effecten (per werknemer) hangen enerzijds af van de leeftijd van de werknemer en zijn partner en anderzijds van de verhouding ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

Voor u als werkgever zal nader onderzoek van uw verzekeringscondities uitsluitsel kunnen geven over de gevolgen van deze hogere inschatting van de levensverwachtingen. Wij kunnen u daarbij uitstekend helpen, gezien onze ruime ervaring en actuele pensioenkennis.

Lijn
Wij streven naar praktische oplossingen en zijn pragmatisch in onze werkwijze. Wij laten ons leiden door haalbaarheid. Vernieuwende ideeën en oplossingen schuwen wij echter niet. Bel (06 - 51 80 99 97) of mail (info@TiggesCM.nl) voor het maken van een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek.
Thema´s


Profiel Paul Tigges

Langer Leven

Pensioenwet

HR voor MKB