Logo                Uw partner voor beloningsvraagstukken!! E: info@TiggesCM.nl
M: 06 - 51 80 99 97
Home             Disclaimer           Algemene voorwaarden             Contact (Uitgebreid)


Via deze bladzijde kunt u naar verschillende thema's doorklikken.

Lijn
FUBESERVICES voor een efficiënt en effectief functiegebouw
(geplaatst: laatst gewijzigd op 1 februari 2007)

Effectief een functiehuis opzetten en onderhouden. Met een adequaat functiehuis kan nu elke organisatie sturen op de gewenste resultaten. Werknemers krijgen duidelijkheid over hun rol (taken en verantwoordelijkheden) in het bedrijfsprocessen en de organisatiedoelstellingen.
Tigges Consultancy & Management heeft hiervoor een aantal services met lage kosten ontwikkeld. Lees verder ....

Lijn
Betere financiële resultaten door juiste aandacht voor uw medewerkers
(geplaatst: laatst gewijzigd op 25 januari 2007)

Recent onderzoek bij het MKB door het EIM heeft aangetoond dat organisaties die concreet en samenhangend aandacht besteden aan hun medewerkers (financieel) beter presteren dan vergelijkbare organisaties die dat niet doen. MKB kan eenvoudig het rendement verhogen!! Lees verder ......

Lijn
Langer Leven
Uit recente analyses en prognoses van het Actuarieel Genootschap blijkt dat de levensverwachting van de Nederlanders weer is toegenomen. Deze toename heeft een aantal gevolgen voor onder andere de kosten van pensioenen en overlijdensverzekeringen. Lees verder .....

Lijn
Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 van kracht
(geplaatst: laatst gewijzigd op 2 januari 2007)

Vanaf 1 januari 2007 is de nieuwe Pensioenwet (PW) van kracht, die de wel bekende Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) vervangt. De PW is ingevoerd om diverse redenen, zoals de aanscherping verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever, pensioenuitvoerder en medewerker (de zgn. driehoek), de vergroting rechtszekerheid van de deelnemers/werknemers en de versterking van adequate communicatie naar deelnemers en medewerkers. De Pensioenwet legt een grotere verantwoordelijkheid bij werkgevers.  Voor werkgevers met een pensioenregeling, die ondergebracht is of wordt bij een verzekeraar, heeft dit gevolgen. Lees verder ......


Lijn
Wij streven naar praktische oplossingen en zijn pragmatisch in onze werkwijze. Wij laten ons leiden door haalbaarheid. Vernieuwende ideeën en oplossingen schuwen wij echter niet. Bel (06 - 51 80 99 97) of mail (info@TiggesCM.nl) voor het maken van een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek.
Thema´s


Profiel Paul Tigges

Langer Leven

Pensioenwet

HR voor MKB